125 anys del Cau Ferrat. La construcció d'un ideal (1894-2019)

Interior del Gran Saló

Autor desconegut

Fotografia de l’interior del Gran Saló del Cau Ferrat, cap a 1894

Còpia moderna

Museu del Cau Ferrat, Sitges

scroll to top icon