Buscador de museos

Museo de Mataró. Can Serra

Iluro, ciutat romana: Conquesta i romanització. La fundació d’Iluro (s. I aC)

Iluro, ciutat romana
MdM. Foto: Eusebi Escapenter

Iluro, ciutat romana

MdM. Foto: Eusebi Escapenter

L’arribada dels romans a la península Ibèrica es produí en el marc de la Segona Guerra Púnica. L’any 218 aC el general Gneu Corneli Escipió desembarcà a Empúries per tallar els subministraments a les tropes d’Hanníbal que lluitaven a la península itàlica. Després de la victòria, Roma va decidir iniciar la conquesta d’Hispània.

La romanització fou un llarg procés de canvis  impulsats pels romans per imposar la seva cultura i les estructures de poder a la població indígena. A la Laietània, els trets fonamentals foren la colonització de la plana litoral, la implantació de la fiscalitat a partir d’un cadastre, la introducció d’un nou model d’explotació del territori basat en la indústria vitivinícola i la creació de nous centres urbans.

Amb la fundació d’Iluro, vers 80-70 aC, culminà el procés de romanització a la Laietània. Iluro fou fundada de nova planta en un petit promontori on avui hi ha el nucli antic de la ciutat de Mataró. L’extensió de la població era d’unes 7 hectàrees, amb un urbanisme ben planificat a partir d’una retícula urbana regular, amb carrers perpendiculars que delimitaven illes de cases envoltades per una muralla.

OBJETOS

<p>Acroterio reaprovechado en la alcantarilla del <em>cardo maximus</em> durante las excavaciones de la calle de Sant Crist&ograve;for, 12.</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Acroterio, siglo I-II dC
Acroterio, siglo I-II dC
<p>Detalle de la escena ritual sobre soporte de cer&aacute;mica, siglo i aC</p>
<p>Barro cocido</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Soporte decorado con escena ri...
Soporte decorado con escena ritual
scroll to top icon