Museum and location search

The Argentona Pitcher Museum

Càntir de torre de campanar

Càntir de torre de campanar, segle XX, 37,9 × 15,5 cm, Tajueco (Sòria)

Càntir de torre de campanar, segle XX, 37,9 × 15,5 cm, Tajueco (Sòria)

Càntir amb dipòsit globular i petit repeu. La part superior del dipòsit està sobreelevada, formant una mena de campanar mitjançant la superposició de diferents nanses. Presenta molts brocs i galets, fins i tot a les nanses. De mig dipòsit en amunt, sobretot a les nanses, la peça presenta decoració de fulles fetes amb engalba groga i està envernissada. La decoració és amb engalba de color floral beix. Està tot envernissat.

scroll to top icon