The Argentona Pitcher Museum

Cantimplora

Cantimplora, segles XV-XVII, 20 × 6,5 cm, Barcelona (voltes de l’Hospital de la Santa Creu)

Cantimplora, segles XV-XVII, 20 × 6,5 cm, Barcelona (voltes de l’Hospital de la Santa Creu)

Similar al cànter de carreter, però sense el galet per beure. Normalment es penjava d’una corda lligada a les dues nanses. Servia per transportar i beure aigua o vi al camp o a altres indrets. La peça està totalment envernissada.

scroll to top icon