Museum and location search

The Argentona Pitcher Museum

Petit càntir d'engany

Càntir d’engany, segona meitat del segle XX, 25 × 18 cm, Puente del Arzobispo (Toledo)

Càntir d’engany, segona meitat del segle XX, 25 × 18 cm, Puente del Arzobispo (Toledo)

Càntir amb petit peu i dipòsit en forma globular . Té molts galets, però només en raja un, perquè els altres estan tapats interiorment de manera que no se sap quin és el que raja. Això fa que el qui intenta beure pel galet fals es mulli.

scroll to top icon