Museum and location search

The Argentona Pitcher Museum

MCA_826

Càntir de regadora, segles XIX-XX, 30,5 × 27 cm, Berga (Berguedà). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir de regadora, segles XIX-XX, 30,5 × 27 cm, Berga (Berguedà). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir en què el galet ha estat substituït per una «pinya de rall» o regadora. No està envernissat. Servia per regar plantes.

scroll to top icon