Museum search

Mataró Museum. Can Serra

Iluro, ciutat romana: Ciutadania i vida pública

Iluro, ciutat romana
MdM. Foto: Eusebi Escapenter

Iluro, ciutat romana

MdM. Foto: Eusebi Escapenter

L’activitat quotidiana d’un ciutadà romà depenia de la seva categoria social. Bona part tenia lloc fora de casa, en espais oberts i en edificis públics, on es feia política, es tenia cura de les relacions socials, es practicava el culte o s’hi feien negocis.

L’espai públic més important era el fòrum, una plaça on hi havia els temples i els edificis administratius, s’hi celebraven els actes polítics, socials i religiosos més rellevants.

Les activitats artesanals, comercials i lúdiques es concentraven en l’eix del cardo maximus.

Les transaccions comercials es controlaven des d’un mercat central, on hi arribaven productes manufacturats d’arreu de l’Imperi. A Mataró les excavacions fetes al voltant de la plaça Xica han permès localitzar les restes d’un gran edifici porxat, que ha estat interpretat com el mercat d’Iluro.

A les termes o banys públics, els ciutadans cuidaven la higiene personal, s’engrescaven en llargues tertúlies i feien exercicis gimnàstics que completaven amb els banys de vapor i massatges. Un sector de piscines permetia la successió de banys d’aigua calenta, tèbia i freda. A la plaça de Can Xammar s’hi van localitzar les restes de les termes d’Iluro, un edifici de grans dimensions luxosament decorat.

OBJECTS

<p>Sculpture of Venus, 2<sup>nd</sup> century AD</p>
<p>School of Aphrodisias, Asia Minor</p>
<p>Marble</p>
<p>From Can Xammar</p>
<p>Photo: Ramon Manent. Museum of Matar&oacute;</p>
Sculpture of Venus
Sculpture of Venus
<p>Small treasury made up of 19 gold coins (<em>aurei</em>), 1<sup>st</sup> century AD.</p>
<p>From number 43-45, Carrer d&rsquo;en Pujol</p>
<p>Photo: Museum of Matar&oacute;</p>
Small treasury
Small treasury
scroll to top icon