Museum and location search

Banyoles Regional Archaeology Museum (MACB)

Sala de Neolític

La sala de Neolític. Fotografia d'Arqueoxarxa, Josep Casanova.

La sala de Neolític. Fotografia d'Arqueoxarxa, Josep Casanova.

El neolític no només està marcat per la implantació de l’agricultura i la ramaderia, sinó també per l’arribada de la ceràmica. A la sala de Neolític es pot veure una representació dels diferents atuells del període, recuperats essencialment de coves sepulcrals, juntament amb treballades peces d’ornament dipositades com a aixovar. Les últimes vitrines estan dedicades al període del Bronze, material que poc a poc va anar desplaçant a les eines de pedra i que va suposar una autèntica revolució tecnològica. 

Les estrelles de la sala, tanmateix, són les peces procedents del jaciment de la Draga, un poblat lacustre ocupat fa uns 7.400 anys que és dels pocs del sud d’Europa que conserva la matèria orgànica.

OBJECTS

<p>Vase from the Neolithic period,&nbsp;5000-4500 BC,&nbsp;cave at Marivent (Mart&iacute;s, Esponell&agrave;).&nbsp;Banyoles Regional Archaeology Museum (MACB).</p>

<p>&nbsp;</p>
Vase from the Neolithic period
Vase from the Neolithic period
scroll to top icon