Cercador de museus i localitats

Universitat de Cervera

Taula d’escrutinis

Taula d’escrutinis de la Universitat de Cervera del s segle XVIII. Presenta la llegenda MENSA SCRUTINIORUM. Universitat de Cervera, MCC.

Taula d’escrutinis de la Universitat de Cervera del s segle XVIII. Presenta la llegenda MENSA SCRUTINIORUM. Universitat de Cervera, MCC.

La taula d’escrutinis de la Universitat de Cervera disposa de nou calaixos amb nou compartiments, cadascun corresponent a cada vot. El recompte es feia, un cop abaixada la tapa, extraient dels diferents calaixos els vots emesos.

Els claustres universitaris, on tenien lloc les votacions, eren convocats pel canceller i, en absència seva, el vicecanceller. Hi havia també l’«algutzir del silenci», encarregat d’obrir la porta als catedràtics i d’assegurar-se que tots els assistents tinguessin vot.

scroll to top icon