Cercador de museus i localitats

Universitat de Cervera

Dos dels birrets doctorals

Dos dels birrets doctorals que s'exposen al Paranimf de la Universitat de Cervera. Fotografia de Sebastià Caus. Universitat de Cervera, MCC.

Dos dels birrets doctorals que s'exposen al Paranimf de la Universitat de Cervera. Fotografia de Sebastià Caus. Universitat de Cervera, MCC.

Els birrets tenien forma cilíndrica o troncocònica, amb els signes distintius dels estudis realitzats en forma de borles o serrells. El corresponent als estudiants era negre, de tres pics i sense decoració.

El birret doctoral tenia forma vuitavada, folrat de ras i amb serrells distintius de cada facultat. El birret de rector era tradicionalment l’únic de color completament negre i la borla, que cobria per complet la part superior, era del mateix color que els serrells.

scroll to top icon