Cercador de museus

Tinglado 4

Mosaic de la Medusa_

Emblema central amb el cap de la Medusa, d’un mosaic inspirat en el mite de Perseu, del qual se’n conserva una part realitzada “in situ” per un artesà expert —en què destaca l’escena de Perseu i Andròmeda — i aquest excepcional emblema central, importat.

Format per tessel·les de marbres, pedra calcària, pasta vítria i sigillata, la varietat de colors i tons utilitzats és molt àmplia gràcies a la mida generalment reduïda de les tessel·les. Es tracta del millor mosaic dels trobats a Tàrraco. Procedent de la zona residencial de la ciutat romana, formaria part de la decoració pavimental d’una domus.

scroll to top icon