Cercador de museus i localitats

Tinglado 4

Mnemòsine

Mosaic descobert a la Vil·la dels Munts realitzat en opus vermiculatum amb representació d'un personatge sense cap atribut distintiu. No obstant, el fet de procedir del mateix nivell d'enderroc que dues peces semblants atribuïdes a Euterpe i Thalia fa pensar que es podria tractar de Mnemòsine, deessa de la Memòria i mare de les nou muses.

El contacte d’aquest mosaic amb el foc que va causar la destrucció de l’estança de la vil·la dels Munts on es trobava al segle III dC, va provocar la pèrdua de la policromia original amb, en conseqüència, un predomini de tons grisos i blaus.

SIGNOGUIA

scroll to top icon