Cercador de museus i localitats

Terracotta Museu de Ceràmica

La ceràmica

Terrera de Vacamorta (Cruïlles). Fotografia de Josep M. Fonalleras. Fons d’imatges Terracotta Museu.

Terrera de Vacamorta (Cruïlles). Fotografia de Josep M. Fonalleras. Fons d’imatges Terracotta Museu.

El desenvolupament de la indústria de la ceràmica depèn, en bona mesura, de les condicions mediambientals de la zona on es porta a terme aquesta activitat. La ceràmica necessita poder tenir al seu abast unes matèries primeres que només pot subministrar la natura: l’argila, el combustible i l’aigua. El massís de les Gavarres és l’àrea natural que tradicionalment ha proveït de les matèries primeres la Bisbal i, al capdavall, la que ha fet possible el desenvolupament de la seva indústria. Dels dipòsits argilosos d’aquest massís, els terrissers de la Bisbal han extret els tipus de terres més apropiats i, en els seus boscos, una gran varietat de llenyes han permès adequar-se a les diferents necessitats plantejades per les tècniques de cocció bisbalenques.

Els objectes de ceràmica, tant de rajoleria com de terrissa, són, en tota la seva senzillesa i quotidianitat, una de les manifestacions humanes que millor expliciten els canvis i l’evolució històrica. Apareixen en totes les civilitzacions i en tots els temps històrics. La creació d’unes formes bàsiques, universals, està estretament vinculada a les necessitats que la humanitat s’ha anat plantejant al llarg dels temps, i han anat variant paral·lelament en el seu desenvolupament històric. Les formes més simples (panxudes, cilíndriques i prismàtiques) s’adapten a les necessitats més primàries de l’home, com ara el menjar, el beure i el construir. Més endavant, a mesura que van apareixent nous requeriments, els objectes de terracota prenen altres funcions, i esdevindran un dels materials preferits per a portar a terme manifestacions de caire artístic o decoratiu.

OBJECTES

<p>La terra s&rsquo;ha dividit tradicionalment en dos grans grups segons el color predominant: la vermella (ferruginosa, molt pl&agrave;stica i grassa) i la blanca (sorrosa, for&ccedil;a dura i magre).&nbsp;Terracotta Museu de cer&agrave;mica. La Bisbal d
La terra
La terra
<p>Olla per a cuinar aliments.&nbsp;Terracotta Museu de cer&agrave;mica. La Bisbal d&rsquo;Empord&agrave;.</p>

<p>&nbsp;</p>
Olla
Olla
scroll to top icon