Cercador de museus i localitats

Terracotta Museu de Ceràmica

La Bisbal d’Empordà

El Terracotta Museu s‘ubica en una antiga fàbrica de ceràmica. Vista aèria de l’equipament. Fotografia de Joan Guitart.

El Terracotta Museu s‘ubica en una antiga fàbrica de ceràmica. Vista aèria de l’equipament. Fotografia de Joan Guitart.

La ceràmica ha estat i és encara l’activitat més emblemàtica de la Bisbal d’Empordà. A redós seu s’ha configurat un dels principals motors econòmics de la ciutat que ha donat feina (i encara en dóna) a un percentatge important de la població local. D’altra banda, estem davant una activitat que arranca de temps reculats (la primera notícia documental que dóna raó de l’ofici de terrisser a la Bisbal es troba en el capbreu de 1511) i que en el decurs dels anys ha anat creant un important patrimoni material.

Terracotta Museu de la Bisbal, doncs, té com a finalitat la preservació, la conservació i la difusió d’aquest patrimoni material i cultural vinculat a la ceràmica bisbalenca, vertebrar una proposta d'interpretació del sistema socioeconòmic generat per aquesta indústria -un model social que històricament ha comportat unes pautes socials i culturals específiques-, així com també donar a conèixer el procés d'industrialització particular esdevingut dins aquest àmbit. És en aquest sentit que el Terracotta Museu representa per a la indústria ceràmica de la Bisbal d'Empordà i de les comarques gironines un emblema sectorial de primer ordre; sens dubte el museu és, en aquests moments, l'aposta cultural de més projecció de la ciutat.

ÀMBITS

<p>Terrera de Vacamorta (Cru&iuml;lles). Fotografia de Josep M. Fonalleras. Fons d&rsquo;imatges Terracotta Museu.</p>
La ceràmica
La ceràmica
<p>Parada de terrissa, la Rambla, Figueres, 1888-1889. Autor: Josep Maria Ca&ntilde;ellas. &Agrave;lbum Rubaudonadeu - Biblioteca Fages de Climent.</p>
La ceràmica preindustrial: rajoleria i terrissa
La ceràmica preindustrial: rajoleria i terrissa
<p>F&agrave;brica La Gabarra l&rsquo;any 1916. Al costat de la porta d&rsquo;acc&eacute;s a la nau es veu una premsa de palanca. Foto: Autor desconegut. Fons d&rsquo;imatges Terracotta Museu.</p>
La ceràmica industrial
La ceràmica industrial
<p>Sebasti&agrave; Padr&oacute;s i Cortada, artista modernista bisbalenc, any 1922. Fons d&rsquo;imatges Arxiu Hist&ograve;ric de Girona.</p>
Els creadors
Els creadors

OBJECTES

<p>La terra s&rsquo;ha dividit tradicionalment en dos grans grups segons el color predominant: la vermella (ferruginosa, molt pl&agrave;stica i grassa) i la blanca (sorrosa, for&ccedil;a dura i magre).&nbsp;Terracotta Museu de cer&agrave;mica. La Bisbal d
La terra
La terra
<p>Olla per a cuinar aliments.&nbsp;Terracotta Museu de cer&agrave;mica. La Bisbal d&rsquo;Empord&agrave;.</p>

<p>&nbsp;</p>
Olla
Olla
<p>Mesura de vi. Inscripci&oacute; incisa: <em>Joseph Vicens tarricer / me fesit a dia 29 de / mars del any 1749</em>.&nbsp;Terracotta Museu de cer&agrave;mica. La Bisbal d&rsquo;Empord&agrave;.</p>

<p>&nbsp;</p>
Mesura de vi
Mesura de vi
<p>Rajola &ldquo;de vano&rdquo;. Cara vista decorada amb un seguit de l&iacute;nies incises convergents en un punt que recorden un ventall.&nbsp;Terracotta Museu de cer&agrave;mica. La Bisbal d&rsquo;Empord&agrave;.</p>

<p>&nbsp;</p>
Rajola “de vano”
Rajola “de vano”
<p>Galetera, emprada per a pastar la terra i modelar-la a trav&eacute;s d&rsquo;un motlle met&agrave;l&middot;lic col&middot;locat a la sortida de la m&agrave;quina.&nbsp;Terracotta Museu de cer&agrave;mica. La Bisbal d&rsquo;Empord&agrave;.</p>

<p>&nb
Galetera
Galetera
<p>Tren carregat de rajoles a l&rsquo;estaci&oacute; de la Bisbal. Autor: Emili Casas. Arxiu Comarcal del Baix Empord&agrave; (ACBE).&nbsp;Terracotta Museu de cer&agrave;mica. La Bisbal d&rsquo;Empord&agrave;.</p>

<p>&nbsp;</p>
Tren carregat de rajoles
Tren carregat de rajoles
<p>C&agrave;ntir modernista. Inscripci&oacute; incisa: DEDICAT A LA SIMP&Agrave;TICA TIPLE SENYORETA ASSUMPCI&Oacute; PARICIO / RECORT DE LLUR EXCURSI&Ograve; ARTISTICA PER EIXA VILA / J.CARRE / M. MASSOT / LA BISBAL, ABRIL DE 1904.&nbsp;Terracotta Museu<
Càntir modernista
Càntir modernista
<p>Eusebi D&iacute;az Costa revisant una fornada de cer&agrave;mica decorativa.&nbsp;Terracotta Museu de cer&agrave;mica. La Bisbal d&rsquo;Empord&agrave;.</p>

<p>&nbsp;</p>
Fornada de ceràmica
Fornada de ceràmica

INFORMACIÓ

ADREÇA
TARIFES
TELÈFON
WEB
http://www.terracottamuseu.cat/
HORARIS
EMAIL
terracottamuseu@labisbal.cat

MAPA

scroll to top icon