Cercador de museus i localitats

Terracota. Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera

La Galera

Terracota, està situat als baixos de l’Ajuntament de la Galera. Edifici de 1906.

Terracota, està situat als baixos de l’Ajuntament de la Galera. Edifici de 1906.

Terracota obria les portes el 9 d’agost de 2004, i des de llavors, ha treballat pels objectius de difondre, preservar i posar en valor el patrimoni cultural vinculat als terrissers de la Galera. Està gestionat per l’Ajuntament de la Galera.

El centre consta d’un espai dedicat a la terrissa i els terrissers de la Galera i un altre dedicat a exposicions de caràcter temporal: pintura, fotografia, ceràmica... Això permet que sigui culturalment canviant.

Acull l’Oficina de Turisme i organitza visites guiades al mateix centre, als punts d’interès del municipi i a l’única terrisseria en actiu a la Galera i a la comarca del Montsià. El centre també organitza el Premi Biennal de Ceràmica i Terrissa Vila de la Galera, participa en l’organització de la Fira de la Terrissa de la Galera, ofereix un dossier didàctic i un conte per a les escoles de primària i fa treball de recerca i difusió a través de cursos, conferències...

ÀMBITS

<p>Plaf&oacute; amb diferents tipus d&rsquo;argila i plaf&oacute; amb centres terrissers propers a la Galera: Miravet, Tivenys, Traiguera, Benissanet, etc.</p>
L’argila i centres terrissers propers a la Galera
L’argila i centres terrissers propers a la Galera
<p>Pastament del fang que ha d&rsquo;anar damunt del torn i cocci&oacute; de peces tradicional i actual.</p>
El procés artesà. Cuita de les peces
El procés artesà. Cuita de les peces
<p>Arbre geneal&ograve;gic dels terrissers de la Galera amb les dues fam&iacute;lies principals: els Bort i els Rodr&iacute;guez, avui Cortiella.</p>
Famílies de canterers de la Galera
Famílies de canterers de la Galera
<p>Peces de terrissa de la Galera classificades per usos.</p>
Tipologies de peces
Tipologies de peces

INFORMACIÓ

ADREÇA
TARIFES
TELÈFON
WEB
http://www.galera.cat
HORARIS
EMAIL
terracota@galera.altanet.org

MAPA

scroll to top icon