Cercador de museus

Terracota. Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera

La Galera

<p>Terracota, est&agrave; situat als baixos de l&rsquo;Ajuntament de la Galera. Edifici de 1906.</p>

Terracota, està situat als baixos de l’Ajuntament de la Galera. Edifici de 1906.

Terracota obria les portes el 9 d’agost de 2004, i des de llavors, ha treballat pels objectius de difondre, preservar i posar en valor el patrimoni cultural vinculat als terrissers de la Galera. Està gestionat per l’Ajuntament de la Galera.

El centre consta d’un espai dedicat a la terrissa i els terrissers de la Galera i un altre dedicat a exposicions de caràcter temporal: pintura, fotografia, ceràmica... Això permet que sigui culturalment canviant.

Acull l’Oficina de Turisme i organitza visites guiades al mateix centre, als punts d’interès del municipi i a l’única terrisseria en actiu a la Galera i a la comarca del Montsià. El centre també organitza el Premi Biennal de Ceràmica i Terrissa Vila de la Galera, participa en l’organització de la Fira de la Terrissa de la Galera, ofereix un dossier didàctic i un conte per a les escoles de primària i fa treball de recerca i difusió a través de cursos, conferències...

ÀMBITS

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Plaf&oacute; amb diferents tipus d&rsquo;argila i plaf&oacute; amb centres terrissers propers a la Galera: Miravet, Tivenys, Traiguera, Benissanet, etc</span><span style="font-weight: 400;">.</span></strong></p>
L’argila i centres terrissers propers a la Galera
L’argila i centres terrissers propers a la Galera
<p>Pastament del fang que ha d&rsquo;anar damunt del torn i cocci&oacute; de peces tradicional i actual.</p>
El procés artesà. Cuita de les peces
El procés artesà. Cuita de les peces
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Arbre ge</span></strong><span style="font-weight: 400;">neal&ograve;gic dels terrissers de la Galera </span>amb les dues fam&iacute;lies principals: els Bort i els Rodr&iacute;guez, avui Cortiella.</p>
Famílies de canterers de la Galera
Famílies de canterers de la Galera
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Peces de terrissa de la Galera classificades per usos</span></strong>.</p>
Tipologies de peces
Tipologies de peces

INFORMACIÓ

ADREÇA
TARIFES
TELÈFON
WEB
http://www.galera.cat
HORARIS
EMAIL
terracota@galera.altanet.org

MAPA

CONTACTE

scroll to top icon