Cercador de museus i localitats

Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere

Pintures murals de l’absis de Sant Miquel

Pintures murals de l’absis de Sant Miquel, detall dels apòstols, segle VI. Museu de Terrassa-Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere.

 

Pintures murals de l’absis de Sant Miquel, detall dels apòstols, segle VI. Museu de Terrassa-Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere.

 

Les pintures de Sant Miquel presenten una decoració pictòrica en dos registres. El superior acull la representació d’una teofania, és a dir, la imatge de Crist en majestat i entronitzat dins d’una màndorla sostinguda per àngels. Al nimbe de Crist es pot llegir la inscripció “Emmanuel”, que vol dir “Déu amb nosaltres”, i que subratlla la seva doble natura humana i divina. Cal pensar que el títol Emmanuel va ser utilitzat per combatre les heretgies que negaven la doble natura de Crist, com l’arrianisme, que es va estendre per la península ibèrica al segle VI.

El registre inferior de les pintures acull la representació dels dotze apòstols que realitzen una genuflexió i es porten la mà a la boca. Els apòstols estan cantant davant la revelació de la teofania de l'absis.

AUDIOGUIA

11. Les pintures de Sant Miquel

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles

SIGNOGUIA

11. Les pintures de Sant Miquel

scroll to top icon