Cercador de museus i localitats

Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere

Baptisteri de la catedral

Piscina baptismal de la catedral episcopal (segona meitat del segle V). Museu de Terrassa - Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere.

Piscina baptismal de la catedral episcopal (segona meitat del segle V). Museu de Terrassa - Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere.

La catedral de Santa Maria va ser el lloc de culte destinat als clergues. Era l’església del bisbe i acollia les grans celebracions litúrgiques pròpies del bisbat.

Tenia una planta de tres naus separades per columnes i una capçalera rectangular a l’exterior i semicircular a l’interior.

Al peus de la nau central es situava el baptisteri episcopal, on es practicava el baptisme per immersió.

Es tracta d’un espai rectangular amb una piscina baptismal octogonal graonada al centre , una canalització per on arribava l’aigua i un desguàs per a la seva evacuació.

AUDIOGUIA

03. El baptisteri

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles

SIGNOGUIA

03. El baptisteri

scroll to top icon