Cercador de museus i localitats

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

La capella de Sant Miquel

Detall frontal dels murals de la capella de Sant Miquel.

Detall frontal dels murals de la capella de Sant Miquel.

La capella està decorada amb un magnífic conjunt de pintures murals encarregades al taller de Ferrer Bassa per l’abadessa Francesa ça Portella, segons els contractes recollits els anys 1343 i 1346. Les pintures presenten una tècnica mixta, al fresc i al sec, i constitueixen el primer exponent a la Península de la pintura italiana del trecento, amb notable influència de mestres italians com Giotto, el germans Lorenzetti o Simone Martini. La iconografia s’inspira en les devocions marianes i representa, en tres franges pictòriques, la passió de Crist, els goigs de la Mare de Déu i diverses figures de sants.

Inicialment concebuda com a espai de devoció personal, amb el temps va passar a ser l’arxiu del monestir; entre 1801 i 1870 va ser usada com a guarda-roba, i posteriorment es va convertir en cel·la abacial. Arran d’aquests diferents usos, les pintures es van aïllar de la llum exterior, la humitat i la pols i no van ser redescobertes fins al segle XIX. L’interès que aleshores van despertar no ha minvat, atesa la important innovació tant estilística com tècnica que van representar en el moment que es van pintar. Les diverses restauracions posteriors han posat al descobert l’excel·lència del conjunt pictòric.

VÍDEO

scroll to top icon