Cercador de museus i localitats

Museu Tresor de la Catedral de Girona

Tapís de la Creació

Fons: Capítol de la Catedral de Girona. Autor: CRBMC.

Fons: Capítol de la Catedral de Girona. Autor: CRBMC.

El Tapís de la Creació, en realitat un brodat, l’hem de datar entre els segles XI-XII. Representa, al centre, els primers capítols del Gènesi. Als angles, quatre personatges alats representen els quatre vents. Tot voltant, una sanefa representa elements al·lusius al pas del temps: les estacions, els mesos de l’any i dos dels dies de la setmana. A la part superior hi ha dos rius del paradís i dos personatges bíblics. La franja inferior, incompleta, representa la història de la invenció de la Vera Creu per part de santa Helena i de Constantí.

scroll to top icon