Cercador de museus i localitats

Museu Torre Balldovina

Plom amb inscripció

Làmina de plom amb inscripció ibèrica. 

Làmina de plom amb inscripció ibèrica. 

Làmina de plom de forma aproximadament rectangular, fa 7,8 x 4,8-3,8 x 0,1 cm i presenta una perforació en un dels angles i un plec en un dels extrems. El que es conserva correspon a la part dreta del suport original i presenta restes d’inscripció per les dues cares. Tot i que el seu estat no permet fer gaires disquisicions lingüístiques per la impossibilitat de comprendre l’escriptura ibèrica, es pot afegir als exemplars que esmenten quantitats i numerals i que semblen acceptar sense problemes una interpretació com a carta comercial.

scroll to top icon