Cercador de museus i localitats

Museu Torre Balldovina

Manuscrit de Jaume Galobardes

Manuscrit de Jaume Galobardes. Museu Torre Balldovina. Santa Coloma de Gramenet.

 

Manuscrit de Jaume Galobardes. Museu Torre Balldovina. Santa Coloma de Gramenet.

 

L’abril de l’any 1817 Jaume Galobardes, pagès i tractant de vins, va iniciar la redacció d’una crònica del seu dia a dia al poble. Va començar a referenciar la història quotidiana de Santa Coloma de Gramenet des de finals del segle XVIII fins a la seva mort. Després, el seu fill Josep va agafar el relleu. Les darreres referències al llibre daten del 1990, escrites per Miquel Arús Galobardes. Tot i que Galobardes no tenia voluntat d’historiador, les seves observacions permeten veure com va afrontar Santa Coloma els segles XVIII i XIX.

scroll to top icon