Cercador de museus i localitats

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - MNACTEC

Motor de gas Escuder

Motor de gas Escuder

Motor de gas Escuder

Es tracta d’un dels primers motors de gas construïts a Espanya. Aquest motor (1887 – 1895) es basa principalment en la màquina de vapor i segueix el denominat cicle Otto. Disposa d'un cilindre horitzontal. Utilitza vàlvules de corredissa per aspirar la mescla de combustible i l’aire que penetra en el cilindre, on s'inflama amb guspires elèctriques generades a les bugies mitjançant una bobina i una bateria. Una biela unida al pistó s'enllaça amb la vora d'un volant, que produeix una sortida d'energia uniforme, travessat per un eix amb dues rodes d'engranatges que transmet la força de la maquinària moguda pel motor.

SIGNOGUIA

scroll to top icon