Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - MNACTEC

Enérgeia

L'exposició "Enérgeia" és un recorregut per les diferents fonts d'energia com a motors de l'activitat humana i la industrialització. Exposició sobre l'energia, motor imprescindible de la industrialització que permet comprendre la importància de la utilització de les fonts d’energia al llarg del temps.

Per a fer més entenedors els conceptes, la mostra compta amb importants objectes històrics de gran format com la turbina Fontaine, les màquines de vapor, un interruptor de grans dimensions, maquetes com la del Vapor Vell de Sants, experiments anomenats “punts grocs” que van des del pla inclinat en el funcionament de les turbines, fins a experiències amb electricitat, entre les quals cal destacar les demostracions que es realitzen a la Gàbia de Faraday. A més, configuren aquesta exposició diversos audiovisuals.

OBJECTES

<p>M&agrave;quina d&#39;electricitat est&agrave;tica de Ramsden.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
Màquina d'electricitat estàtic
Màquina d'electricitat estàtica de Ramsden
<p>Motor de gas Escuder, 1887-1895.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
Motor de gas Escuder
Motor de gas Escuder
<p>Roda de calaixos.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
Roda de calaixos
Roda de calaixos
scroll to top icon