Cercador de museus i localitats

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - MNACTEC

L’enigma del ordinador

"L'enigma de l'ordinador" mostra una de les col·leccions d'ordinadors més importants d'Europa i la més completa de Catalunya. Una reflexió sobre la revolució tecnològica, sobre l’enginy humà que l’ha fet possible i sobre la seva evolució accelerada avui en dia.

Molts creuen que la informàtica va començar amb el PC, però el cert és que aquest no apareix fins als anys 60 del segle XX. En realitat, els orígens de l’ordinador es troben al voltant del V mil·lenni aC quan les primeres civilitzacions humanes van desenvolupar eines que els facilitessin la realització de càlculs senzills, com comptar un ramat o mesurar extensions de terra. A mesura que avançà la ciència i la tecnologia, aquestes eines es van anar perfeccionant: va aparèixer l’àbac, després l’astrolabi, les varetes de Napier, les calculadores, les tabuladores, els ordinadors centrals més coneguts com a “mainframes”, el PC, i així successivament fins arribar als nostres dies, en què hi ha xips arreu i les tecnologies de la informació evolucionen de manera frenètica.

L’exposició, espai que ocupa més de 1.500 m², repassa la història de l’ordinador, des de la gènesi fins a l'eclosió tecnològica actual, a través d'un recorregut visual amb una completa mostra de gairebé 150 instruments matemàtics i aparells, els més emblemàtics d’una col·lecció de més de 400 ordinadors i 200 microprocessadors, una de les més importants d’Europa. A més de desvetllar una part transcendental i molt poc coneguda de la nostra història, amb aquesta exposició es vol demostrar com l’enginy individual, lligat a les successives necessitats i contingències de les diferents èpoques, ha fet possible que avui en dia parlem de la societat de la informació.

OBJECTES

<p>R&egrave;plica de la m&agrave;quina d&rsquo;encriptar Enigma.&nbsp;Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya, a Terrassa.</p>
Rèplica de la màquina d’encrip
Rèplica de la màquina d’encriptar Enigma
scroll to top icon