Cercador de museus

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Medalló monumental

<p><strong><span style="font-weight: 400;"><em>Clipeus</em> amb la representaci&oacute; de la divinitat de J&uacute;piter-Amm&oacute;, segle I dC, marbre de</span> <span style="font-weight: 400;">Luni-Carrara, 120 cm de di&agrave;metre</span></strong></p>

Clipeus amb la representació de la divinitat de Júpiter-Ammó, segle I dC, marbre de Luni-Carrara, 120 cm de diàmetre

Medalló (clipeus) amb la representació de Júpiter-Ammó (divinitat sincrètica sorgida del contacte entre les cultures romana i egípcia). Presenta els atributs iconogràfics de Júpiter, déu suprem del panteó romà (home madur amb barba) i de la divinitat egípcia Ammó (amb banyes de boc). Conjuntament amb altres medallons que representaven Medusa i alternant amb cariàtides, formava part de la decoració de l’àtic del recinte de culte de Tàrraco, a imitació dels pòrtics laterals del fòrum d’August de Roma.

scroll to top icon