Cercador de museus i localitats

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Mausoleu de planta central

Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Aquest edifici es troba en el recorregut del jaciment de la Necròpolis Paleocristiana. Fou erigit en època tardoantiga (s. IV–V), i presenta una sala central circular d’uns 8 o 9 m de diàmetre envoltada per una alternança de nínxols semicirculars i rectangulars. La porta d’accés s’ubicaria, probablement, a l’est, mirant a la ciutat, i en relació a una possible via paral·lela a la que es conserva.

A inicis del segle XIX encara es conservava part de l’alçat, com es pot apreciar en el gravat publicat per Alexandre de Laborde (1806, làm. LVII).

AUDIOGUIA

10. Mausoleu de planta central

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles

SIGNOGUIA

10. Mausoleu de planta central

scroll to top icon