Cercador de museus

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Muralla romana – Epigrafia

Vista de la Sala I, amb un tram de muralla conservat in situ i una selecció d’epigrafia.

Vista de la Sala I, amb un tram de muralla conservat in situ i una selecció d’epigrafia.

Iniciem la visita al Museu Arqueològic a la planta -1, amb la projecció de l’audiovisual Tarraco civitas ubi ver aeternum est (Tàrraco, la ciutat on la primavera és eterna). En aquesta planta trobem, també, la primera sala del museu, en la qual es conserva in situ un tram de la muralla que protegia la ciutat de Tàrraco, preservat durant la construcció de l’actual edifici del museu, i que ens permet observar el sistema constructiu d’aquesta estructura defensiva. A l’entorn de la muralla es distribueixen una selecció d’inscripcions de diferents tipologies honorífiques, rituals i funeràries i èpoques, que ens aporten informació sobre l’estructura, la composició i les característiques de la societat de Tàrraco al llarg del temps. Les que s’exposen en aquesta sala del museu constitueixen, només, una selecció del ric corpus d’inscripcions de Tàrraco, el més important d’Hispània.


En aquest mateix espai, podem veure també una selecció de monedes que il·lustren la circulació monetària a Tàrraco. Finalment, es poden contemplar dues estàtues togades i una estàtua cuirassada, procedents de l’escena del teatre romà de Tàrraco, que representen, probablement, els emperadors Octavi August, Claudi i Luci Ver.

OBJECTES

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Detall de les restes </span><em><span style="font-weight: 400;">in situ</span></em><span style="font-weight: 400;"> de la muralla roman. </span></strong></p>
Tram de muralles
Tram de muralles
scroll to top icon