Cercador de museus i localitats

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

6. Les vil·les i el món rural

Les ciutats romanes s’estenien més enllà del nucli emmurallat i incloïen un territori (ager) que proporcionava els recursos bàsics, principalment alimentaris. A l’entorn més proper a Tàrraco s’instal·laren nombroses vil·les i establiments productius, d’usos i funcions diversos, especialment en les fèrtils planes del marge dret del riu Francolí.

Normalment, la vil·la és l’edificació principal d’una propietat rústica (fundus), on es centralitzava la producció agropecuària (premses, emmagatzematge dels productes, allotjament per als esclaus, tallers…). La vil·la tenia, a més, una part residencial destinada als propietaris o masovers. Dins d’aquestes propietats, també hi trobem terrisseries dedicades a confeccionar objectes ceràmics, materials de construcció i, principalment, àmfores per transportar els excedents obtinguts (vi, oli, conserves…).

Al costat d’aquestes vil·les vinculades principalment amb l’explotació dels recursos agropecuaris, hi havia grans i sumptuoses vil·les residencials destinades a l’oci i el lleure de les classes més benestants i aristocràtiques. Una vida al camp però sense renunciar als plaers de la vida urbana: luxosos menjadors (triclinia), espectaculars edificis de banys (balnea) i tot un seguit d’estances i espais adreçats a fer de la vil·la un lloc plaent per al descans.

OBJECTES

<p>Mosaic parietal amb representaci&oacute; masculina,&nbsp;mitjan segle II dC. Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Mosaic parietal
Mosaic parietal
Mosaic mural de Mnemosyne, deessa de la mem&ograve;ria i mare de les nou muses,&nbsp;segle III dC.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.
Mnemòsine
Mnemòsine
<p>Est&agrave;tua amb la representaci&oacute; del jove Ant&iacute;nous, segle II dC, marbre blanc, 98 &times; 30 &times; 18&nbsp;cm.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Antínous_
Antínous_
scroll to top icon