Cercador de museus i localitats

Museu Municipal Josep Aragay

Setmana Santa?

Setmana Santa?, Josep Aragay, 1937. Aiguafort. Museu Municipal Josep Aragay. Breda.

 

Setmana Santa?, Josep Aragay, 1937. Aiguafort. Museu Municipal Josep Aragay. Breda.

 

Setmana Santa?, de 1937, és un aiguafort de tema moralista, però que conté, a més, un fort component de crítica social. En un context marcat per la Guerra Civil, Aragay evidencia les diferències entre les classes socials, representant una parella de classe benestant al costat d'una mare amb el seu fill que demanen caritat a la porta de l'església. Aragay, que era regidor a l'Ajuntament de Breda, havia recolzat les lleis reformistes impulsades pel govern de la República. Acabada la guerra va ser detingut i empresonat.

scroll to top icon