Cercador de museus i localitats

Museu Municipal de Tossa de Mar

Mosaic d’en Vitalis

Mosaic d’en Vitalis, segle IV dC. Museu Municipal de Tossa de Mar.

 

Mosaic d’en Vitalis, segle IV dC. Museu Municipal de Tossa de Mar.

 

Aquest mosaic es trobava situat al vestíbul de la Vil·la dels Ametllers. Hi trobem una inscripció que resa SALVO VITALE FELIX TURISSA, que es podria traduir com “Estant bé Vidal, Tossa estarà bé”. Vidal és el propietari de la vil·la i la figura representada és una dona, ja que s’assimilen el concepte de propietat amb el de propietari i es representen sota una forma femenina. La segona part del text, EX OFFICINA FELICES, ens manifesta que el mosaic es va fer al taller d’un artesà que es deia Fèlix, tot i que no se n’ha trobat cap altra obra. Per primera vegada, en aquest mosaic hi trobem escrit el nom de la vila: Turissa.

scroll to top icon