Cercador de museus

Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Espai d’Art Cinètic Jordi Pericot

Vista de l’interior de l’Espai Pericot

Vista de l’interior de l’Espai Pericot

Inaugurat a finals del 2011, l’Espai d’Art Cinètic Jordi Pericot inclou l’única col·lecció permanent d’art cinètic de l’Estat, fruit de la donació de l’artista a l’Ajuntament del Masnou. En aquest modern espai es pot veure una mostra de tot el conjunt de l’obra de Jordi Pericot, dividida en sis àmbits que segueixen les diferents etapes de la seva evolució artística.

Jordi Pericot (el Masnou, 1931) s’introduí en les tècniques del cinema experimental a França, on inicià la seva trajectòria artística. En tornar, va mantenir una activitat cultural destacada, especialment en la recerca de l’art cinètic.

L’art cinètic és un corrent artístic basat en l’estètica del moviment. En alguns casos, en les obres s’introdueixen motors i altres fonts d’energia; en d’altres, com és el cas de Jordi Pericot, es creen efectes òptics que simulen el moviment i fan que l’espectador s’hagi de bellugar davant de l’obra per poder-ho experimentar.

ÀMBITS

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Les albors del cinetisme. Par&iacute;s (1963-1972)</span></strong></p>
Les albors del cinetisme. París (1963-1972)
Les albors del cinetisme. París (1963-1972)
<p><strong><span style="font-weight: 400;">El moviment per la reflexi&oacute;. Miralls guerxos (1965-1968)</span></strong></p>
El moviment per la reflexió. Miralls guerxos (1965-1968)
El moviment per la reflexió. Miralls guerxos (1965-1968)
<p><strong><span style="font-weight: 400;">El moviment per la refracci&oacute;. Pl&agrave;stic estriat (1966-1971)</span></strong></p>
El moviment per la refracció. Plàstic estriat (1966-1971)
El moviment per la refracció. Plàstic estriat (1966-1971)
<p><strong><span style="font-weight: 400;">El m&ograve;dul cin&egrave;tic T. Tronc de con (1968-1972)</span></strong></p>
El mòdul cinètic T. Tronc de con (1968-1972)
El mòdul cinètic T. Tronc de con (1968-1972)
<p><strong><span style="font-weight: 400;">La tensi&oacute; entre &eacute;sser i buit. Formes, colors i buits (1971-1974) </span></strong></p>
La tensió entre ésser i buit. Formes, colors i buits (1971-1974)
La tensió entre ésser i buit. Formes, colors i buits (1971-1974)
<p><strong><span style="font-weight: 400;">El cinetisme org&agrave;nic. Les figures ret&ograve;riques</span> <span style="font-weight: 400;">(1981-1984)</span></strong></p>
El cinetisme orgànic. Les figures retòriques (1981-1984)
El cinetisme orgànic. Les figures retòriques (1981-1984)

OBJECTES

<p><em><span style="font-weight: 400;">Espai 7</span></em><span style="font-weight: 400;">, 1967, acer, laminat, fusta, fusta m&ograve;bil pintada i miralls guerxos, 103 &times; 88,5 &times; 17,5 cm</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Espai 7, 1967
Espai 7, 1967
<p><em><span style="font-weight: 400;">Fam&iacute;lia esportiva</span></em><span style="font-weight: 400;">, 1971, paper, dibuix i pintura sobre paper, 59 &times; 68,5 cm</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Família esportiva, 1971
Família esportiva, 1971
<p><strong><em><span style="font-weight: 400;">MeRdA</span></em><span style="font-weight: 400;">, 1984, fusta i pintura vin&iacute;lica sobre fusta, 150 &times; 150 cm</span></strong></p>
MeRdA, 1984
MeRdA, 1984
<p><strong><em><span style="font-weight: 400;">Incisi&oacute; complement&agrave;ria amb espai</span></em><span style="font-weight: 400;">, 1969, cartolina, t&egrave;cnica mixta, metacrilat i fusta, 59 &times; 59 &times; 6,2 cm</span></strong></p>
Incisió complementària amb esp...
Incisió complementària amb espai, 1969

VÍDEO

MAPA

INFORMACIÓ

ADREÇA
TARIFES
TELÈFON
HORARIS
COM S'HI ARRIBA
EMAIL
museu.nautica@elmasnou.cat
scroll to top icon