Cercador de museus i localitats

Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Les embarcacions del Masnou

Les embarcacions del Masnou.

Les embarcacions del Masnou.

A partir del segle XVIII, Catalunya va viure un procés de transformació econòmica (augment notable de la població, ampliació dels mercats, creixement de l’activitat agrària, desenvolupament de les indústries de cotó, etc.). Els veïns del Masnou també van saber aprofitar la reactivació de l’activitat comercial, resultat de la promulgació del decret de Carles III, l’any 1778, que suprimia el monopoli de Cadis per comerciar amb Amèrica. En pocs anys, Barcelona es va convertir en el primer port d’Espanya, i a tota la costa catalana va créixer considerablement l’activitat marinera.

Des del segle XVII, la platja del Masnou va servir de drassana (lloc on es fabriquen i es reparen els vaixells) perquè tenia un bon pendent i la fondària necessària per a la varada dels vaixells.

La construcció de vaixells va generar una gran activitat econòmica perquè hi intervenien molts oficis relacionats, especialment els mestres d’aixa (a mitjan segle XIX hi havia tres mestres d’aixa), boters (les bótes eren indispensables per emmagatzemar-hi els productes que es comercialitzaven) i fabricants de veles (la fàbrica de Can Xala ja es dedicava des del 1841 a la filatura, el tissatge i la fabricació de teles per a vaixells).

AUDIOGUIA

05. Els misteris de la mar

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles

OBJECTES

<p>M&agrave;quina de cosir veles, s. XIX. Museu Municipal de N&agrave;utica del Masnou.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Màquina de cosir veles
Màquina de cosir veles
scroll to top icon