Cercador de museus i localitats

Museu Municipal de Montmeló

Montmeló

Museu Municipal de Montmeló.

Museu Municipal de Montmeló.

El Museu de Montmeló proposa, a través de la seva exposició permanent «Montmeló, camins i anys», un recorregut de 6.000 anys d’història a partir de les restes arqueològiques documentades al municipi. L’exposició, situada a la primera planta de l’edifici, s’organitza en quatre àmbits principals dedicats, cadascun, a un període històric diferent: el neolític i les èpoques ibèrica, romana i medieval. Cada àmbit parteix d’una explicació històrica general i, a continuació, es presenten les restes arqueològiques pròpies del període corresponent contextualitzades amb imatges i textos d’època. A la planta baixa hi ha una exposició monogràfica dedicada a les pintures murals romanes de primer estil pompeià de l’assentament romà de Can Tacó (Mons Observans). Al vestíbul d’aquesta mateixa planta, també s’hi exposa la Pedra de Llinars, un menhir prehistòric decorat amb una inscultura en forma de doble oval.

OBJECTES

<p>Detall de la boca de l&rsquo;&agrave;mfora amb la cartel&middot;la que cont&eacute; la inscripci&oacute; de Sex Stati</p>
Àmfora tipus Laietana 1 amb se
Àmfora tipus Laietana 1 amb segell
<p>Peces de fireta procedents del jaciment ib&egrave;ric de Can Malla, al nord de Montmel&oacute;</p>
Fireta
Fireta
<p>Fita de terme del monestir de Sant Pere de les Puelles.</p>
Fita de terme
Fita de terme
<p>Gerreta monoansada de cer&agrave;mica procedent de la necr&ograve;polis romana del carrer de Colom de Montmel&oacute;</p>
Gerreta funerària
Gerreta funerària
<p>Pedra de Llin&agrave;s. A la dreta de la fotografia hi podeu veure una imatge renderitzada que&nbsp; permet apreciar el detall de la inscultura i dels solcs. Autor: Jordi Nogu&eacute;s.</p>
Pedra de Llinàs (menhir)
Pedra de Llinàs (menhir)

EXTENSIONS

<p>Assentament rom&agrave; de Mons Observans. Vista a&egrave;ria</p>
Assentament romà de Mons Obser
Assentament romà de Mons Observans

INFORMACIÓ

ADREÇA
TARIFES
TELÈFON
WEB
http://www.montmelo.cat/pag738/pl213/adreces-i-telefons/id6/museu-municipal.htm
HORARIS
EMAIL
museu@montmelo.cat

MAPA

scroll to top icon