Cercador de museus i localitats

Museu Municipal de Llívia

Llívia

El Museu Municipal de Llívia se situa a l'edifici de l'Ajuntament, davant de l'església.

El Museu Municipal de Llívia se situa a l'edifici de l'Ajuntament, davant de l'església.

La joia de la corona del Museu Municipal de Llívia és tot el material moble procedent de la Farmàcia Esteva, considerada l'oficina de farmàcia oberta al públic més antiga conservada a Europa, que es remunta a inicis del segle XV.

El material va ser comprat per la Diputació de Girona amb la condició que no sortís mai de Llívia i l'Ajuntament se'n va fer càrrec. Va estar exposat a la Torre Bernat de So i el 1981 es va construir i obrir el Museu Municipal en una de les sales de l'edifici de l'Ajuntament. El 2006 va tancar les portes per començar la nova remodelació museogràfica i, el maig del 2012, es va reinaugurar. Actualment ocupa tota la planta baixa del mateix edifici.

Abans d'entrar a la farmàcia antiga, es pot fer un tast de la història més que rellevant de la vila de Llívia a través d'algunes de les peces arqueològiques, etnològiques i documentals de les quals es disposa. D’aquesta manera es pot conèixer el context comarcal de la vila i el seu entorn paisatgístic i també botànic, per anar-nos acostant a la història de la farmàcia i a la Farmàcia Esteva en concret.

ÀMBITS

<p>&Agrave;mbit 1. Ll&iacute;via, un enclavament als Pirineus.</p>
Llívia, un enclavament als Pirineus
Llívia, un enclavament als Pirineus
<p>&Agrave;mbit 2. Hist&ograve;ria de la farm&agrave;cia.</p>
Història de la farmàcia
Història de la farmàcia
<p>&Agrave;mbit 3. Espai de la Farm&agrave;cia Esteva.</p>
Espai de la Farmàcia Esteva
Espai de la Farmàcia Esteva

OBJECTES

<p>Esquelet de macaco amb el seu aixovar, dels segles V - VI, procedent del jaciment de les Colomines.&nbsp;Museu Municipal de Ll&iacute;via.</p>

<p>&nbsp;</p>
Esquelet de macaco amb el seu
Esquelet de macaco amb el seu aixovar
<p>Cordialer de la Farm&agrave;cia Mart&iacute;, primer quart del segle XVIII.&nbsp;Museu Municipal de Ll&iacute;via.</p>

<p>&nbsp;</p>
Cordialer de la Farmàcia Martí
Cordialer de la Farmàcia Martí
<p>Pot de farm&agrave;cia blau cobalt monocrom.&nbsp;Museu Municipal de Ll&iacute;via.</p>

<p>&nbsp;</p>
Pot de farmàcia
Pot de farmàcia
<p>Caixa policromada d&#39;estil renaixentista amb la imatge de Joan Evangelista.&nbsp;Museu Municipal de Ll&iacute;via.</p>

<p>&nbsp;</p>
Caixa policromada d'estil ren
Caixa policromada d'estil renaixentista

EXTENSIONS

<p>Torre Bernat de So</p>
Torre Bernat de So
Torre Bernat de So
<p>Jaciment del castell de Ll&iacute;via</p>
Castell de Llívia
Castell de Llívia

INFORMACIÓ

ADREÇA
TARIFES
TELÈFON
WEB
http://www.museullivia.net
HORARIS
EMAIL
infomuseu@llivia.org

MAPA

scroll to top icon