Cercador de museus

Museu Molí Paperer de Capellades

El paper de la impremta

<p>Vista parcial de l&rsquo;exposici&oacute; &laquo;El paper de la impremta&raquo;</p>

Vista parcial de l’exposició «El paper de la impremta»

El paper i la impremta són dos invents de l’ésser humà que han esdevingut essencials per al desenvolupament i la difusió de la cultura. Ambdós han fet possible la democratització del coneixement. Sense el paper, el desenvolupament de la impremta no hauria estat possible.

OBJECTES

<p>R&egrave;plica de la premsa que invent&agrave; Johannes Gensfleisch, m&eacute;s conegut com a Gutenberg</p>
La premsa de Gutenberg
La premsa de Gutenberg
<p>Premsa de ferro de Lord Stanhope, amb la qual s&rsquo;aconseguien m&eacute;s de 200 impressions per hora.</p>
Premsa Stanhope
Premsa Stanhope
<p>T&ograve;rcul de gravat o de calcografia. Sota la denominaci&oacute; de calcografia s&rsquo;agrupen totes les t&egrave;cniques d&rsquo;incisi&oacute; sobre metall que tenen l&rsquo;objectiu de reproduir, traduir i crear gravats a partir de dibuixos</p>
Tòrcul de gravat
Tòrcul de gravat
scroll to top icon