Cercador de museus i localitats

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Sostre de la casa de l’ibèric ple

Detall del sostre de la casa de l’ibèric ple. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

Detall del sostre de la casa de l’ibèric ple. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

El sostre característic de les cases ibèriques estava fet amb matèries primeres de l’entorn. El sistema de construcció consistia a recolzar sobre les parets troncs d’arbre a manera de bigues i per sobre es col·locava un entramat espès de branques o canyes lligades. Per tal d’impermeabilitzar aquest encanyissat, s’estenia per sobre una densa capa de fang. La influència romana va introduir un nou tipus de teulada, que es pot veure a la casa del costat.

AUDIOGUIA

21. Sostre de la casa de l’ibèric ple

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles
scroll to top icon