Cercador de museus i localitats

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Morter

Morter trobat al jaciment de Ca n’Oliver

Morter trobat al jaciment de Ca n’Oliver

Sovint les formes ceràmiques mostren diferents aspectes de la vida quotidiana, com pot ser la preparació del menjar. Aquest morter o ratllador és una peça destinada a processar aliments. El fons presenta un conjunt de pedres, que van ser incrustades abans de la cocció de la peça, i que configuren la superfície sobre la qual es molia o ratllava l’aliment. Tot i que sembla inspirar-se en models mediterranis, va ser modelat per terrissers locals.

SIGNOGUIA

scroll to top icon