Cercador de museus i localitats

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Àmfora púnica d’Eivissa

Àmfora púnica d’Eivissa

Àmfora púnica d’Eivissa

L’àmfora és el contenidor característic del comerç. El seu disseny, amb la base acabada en punxa, facilitava la càrrega i l’estabilitat en els vaixells. Aquesta àmfora trobada a Ca n’Oliver va ser produïda a l’illa d’Eivissa i, amb tota probabilitat, era un envàs destinat a contenir vi. També s’han trobat àmfores procedents d’altres punts del Mediterrani, com el Nord d’Àfrica, la península Itàlica o les illes del centre del Mediterrani.

scroll to top icon