Cercador de museus

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

12. Morter

<p>Morter trobat al jaciment de Ca n&rsquo;Oliver</p>

Morter trobat al jaciment de Ca n’Oliver

Sovint les formes ceràmiques mostren diferents aspectes de la vida quotidiana, com pot ser la preparació del menjar. Aquest morter o ratllador és una peça destinada a processar aliments. El fons presenta un conjunt de pedres, que van ser incrustades abans de la cocció de la peça, i que configuren la superfície sobre la qual es molia o ratllava l’aliment. Tot i que sembla inspirar-se en models mediterranis, va ser modelat per terrissers locals.

scroll to top icon