Cercador de museus i localitats

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Poblats, llogarets, vilatges

Vista general dels plafons explicatius de l’àmbit

Vista general dels plafons explicatius de l’àmbit

Aquest àmbit està dedicat a l’organització territorial de la Laietània ibèrica, on es troba el poblat de Ca n’Oliver.

En un mapa de Catalunya —amb les comarques actuals que els laietans ocupaven—, es pot veure un territori organitzat a partir de grans poblats situats en llocs estratègics. L’aristocràcia residia dalt de turons i controlava la producció agrícola i els diferents tipus d’assentaments responsables de l’explotació directa del territori. Poblats, granges, centres artesanals, cabanes o sitges aïllades configuraven un entramat dens envoltat de camps de conreu, pastures i boscos.

Per complementar-ho, un interactiu presenta les dades bàsiques de més d’un centenar de jaciments ibèrics de la Laietània fins al 2010 i altres curiositats, com les dades de població comparades entre l’època ibèrica i el 2009.

A continuació, es presenten tres tipus diferents d’assentaments vinculats a un gran poblat, utilitzant tres jaciments de Cerdanyola que depenien de Ca n’Oliver: el de Can Xercavins, un possible centre artesanal a les sitges de Bellaterra i les sitges iberoromanes de la Facultat de Medicina de la UAB.

Al costat de la informació de cada jaciment, hi ha una selecció d’objectes, entre els quals destaquen les grans tenalles del poblat de Can Xercavins, testimoni de l’especialització agrícola d’aquest assentament.

AUDIOGUIA

10. Poblats, llogarets, vilatges

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles

SIGNOGUIA

OBJECTES

<p>Gran tenalla trobada al fons del pou del poblat de Can Xercavins</p>
Gran tenalla
Gran tenalla
<p>Morter trobat al jaciment de Ca n&rsquo;Oliver</p>
Morter
Morter
<p>Vas bic&ograve;nic caracter&iacute;stic del m&oacute;n ib&egrave;ric laiet&agrave;</p>
Vas bicònic
Vas bicònic
scroll to top icon