Cercador de museus

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

6. Un paisatge humanitzat

Detall dels sacs exemplificatius de la capacitat d’una sitja

Detall dels sacs exemplificatius de la capacitat d’una sitja

Aquest espai està dedicat a les activitats productives ibèriques principals, l’agricultura i la ramaderia, i al seu impacte en l’entorn natural, amb un apartat especial dedicat a la conservació dels productes agrícoles.

S’hi destaquen la transformació del paisatge i la importància de l’agricultura, especialment dels cereals, en l’economia ibèrica. En una vitrina es mostra una selecció d’eines de ferro, que, juntament amb altres innovacions tecnològiques, van fer augmentar la producció i l’excedent agrícola.

A continuació, es mostra una sitja, sistema d’emmagatzematge a mitjà i llarg termini dels cereals destinats a l’intercanvi comercial amb altres pobles mediterranis: grecs, fenicis, cartaginesos i romans. Una pila de sacs il·lustra la capacitat d’una sitja mitjana de Ca n’Oliver. Al costat hi ha dues tapadores de sitja originals.

Pel que fa a la ramaderia, activitat complementària de l’agricultura, es destaca la importància d’ovelles i cabres. En una vitrina s’exposen les restes del bestiar documentat a Ca n’Oliver i se n’expliquen els usos principals.

Finalment, un audiovisual i restes d’animals salvatges dels jaciments ibèrics de Cerdanyola permeten aproximar-nos a un paisatge de boscos, pastures i camps de conreu que les activitats productives anaven modelant, i a una fauna que sorprèn per la seva diversitat.

AUDIOGUIA

06. Un paisatge humanitzat

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles

OBJECTES

<p>Aixada trobada al jaciment de Ca n&rsquo;Oliver</p>
7. Aixada
7. Aixada
<p>Crani de xai</p>
8. Crani de xai
8. Crani de xai
<p>M&agrave;nec de dent d&rsquo;os</p>
9. Mànec de dent d’os
9. Mànec de dent d’os
scroll to top icon