Cercador de museus i localitats

Museu i Necròpolis Paleocristians

Tarragona

Vista general de la necròpolis paleocristiana de Tarragona, conservada in situ.

Vista general de la necròpolis paleocristiana de Tarragona, conservada in situ.

Descoberta l’any 1923, la necròpolis paleocristiana de Tarragona forma part de l’evolució històrica del suburbi més extens de Tàrraco, a les proximitats del tram final del riu Tulcis (Francolí).

Les restes visitables mostren un sector residencial (una domus suburbana i una àrea productiva) i part d’una extensa àrea d’enterraments d’aquesta necròpolis. Això es complementa amb un centre d’interpretació, dedicat a explicar el món de la mort en època romana i la problemàtica funerària de Tàrraco, que acull les peces més rellevants recuperades a les excavacions.

Els estudis situen la necròpolis entre els segles III i V dC, associada al culte als protomàrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi, cremats a l’arena de l’amfiteatre l’any 259 dC. En la seva memòria s’erigí, al segle V, una basílica que dinamitzà aquesta àrea funerària.

El coneixement i conservació de la necròpolis es deu fonamentalment als treballs i la tenacitat de Mn. Serra i Vilaró.

 

AUDIOGUIA

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles

ÀMBITS

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Centre d&rsquo;interpretaci&oacute; &laquo;El m&oacute;n de la mort a T&agrave;rraco&raquo;</span></strong>.</p>
El món de la mort
El món de la mort
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista d&rsquo;un sector del conjunt arqueol&ograve;gic, amb la zona productiva, la via i el recinte funerari</span></strong>.</p>
Suburbi i Necròpolis paleocristiana
Suburbi i Necròpolis paleocristiana
Conjunt paleocristià del Francolí, la basílica
Conjunt paleocristià del Francolí, la basílica
Conjunt paleocristià del Francolí, la basílica

OBJECTES

<p>Fragment d&rsquo;escultura amb la representaci&oacute; de la de&iuml;tat funer&agrave;ria Atis. Segle II dC. Pedra del M&egrave;dol/sold&oacute;. 42 x 20 x 30 cm.</p>
Cap d'Atis
Cap d'Atis
<p>Fragment d&rsquo;inscripci&oacute; dedicada al bisbe Fructu&oacute;s i als seus diaques. Segles V &ndash; VI. Marbre de Paros. 9 x 18 x 12 cm.</p>
Fragment d'inscripció
Fragment d'inscripció
<p>Sarc&ograve;fag dels lleons, localitzat a la Necr&ograve;polis paleocristiana. Segle III dC. Marbre blanc de <em>Luni</em>-Carrara, 66 x 205 x 75 cm.</p>
Sarcòfag dels lleons
Sarcòfag dels lleons
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Sarc&ograve;fag del Pedagog, localitzat a la necr&ograve;polis paleocristiana, segle III dC, marbre blanc del Procon&egrave;s, 71 &times; 216 &times; 67&nbsp;cm</span></strong>.</p>
Sarcòfag del Pedagog
Sarcòfag del Pedagog
<p>L&agrave;pida de LUCI VALERI B&Agrave;RBAR. Inicis del segle II dC. Marbre de <em>Luni</em>-Carrara. 35 x 37,5 x 3 cm.</p>
Làpida funerària
Làpida funerària
<p><span style="font-weight: 400;">Nina articulada d&rsquo;ivori, localitzada a la necr&ograve;polis paleocristiana, segles III-IV dC, ivori, 23 &times; 6,5 &times; 1,5&nbsp;cm.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span></p>
Nina articulada d’ivori
Nina articulada d’ivori
<p><strong><em><span style="font-weight: 400;">Mosaic amb la representaci&oacute; d&rsquo;&Ograve;ptim, segles IV-V dC, pedra calc&agrave;ria, marbre i pasta v&iacute;tria,&nbsp;opus tessellatum,&nbsp;162&times;83.</span></em></strong></p>
Lauda sepulcral d’Òptim
Lauda sepulcral d’Òptim
Mausoleu de planta central
Mausoleu de planta central
Mausoleu de planta central
Mausoleu amb cripta segles IV-V dC
Mausoleu amb cripta segles IV-
Mausoleu amb cripta segles IV-V dC
La via i la domus suburbana del Parc Central
La via i la domus suburbana de
La via i la domus suburbana del Parc Central

INFORMACIÓ

ADREÇA
TARIFES
TELÈFON
WEB
http://www.mnat.cat
HORARIS
EMAIL
mnat@gencat.cat

MAPA

scroll to top icon