Cercador de museus i localitats

Museu Hidroelèctric de Capdella

Forca del funicular

Forca del funicular. Dues pues de ferro amb un mànec de fusta. Serveix per a conduir el funicular. Museu Hidroelèctric de Capdella.

Forca del funicular. Dues pues de ferro amb un mànec de fusta. Serveix per a conduir el funicular. Museu Hidroelèctric de Capdella.

Aquesta forca és l’equivalent a un telèfon mòbil. El funicular remunta la muntanya estirat per una sirga d’acer, que és recollida per un motor a l’estació superior, i el xofer usa la forca per tocar uns cables paral·lels a la via. Les dues pues de ferro de la forca tanquen un circuit elèctric i fan sonar un timbre a dalt, de manera que l’operari del motor sap què ha de fer: un toc vol dir parar, dos tocs és baixar i tres tocs és pujar.

La forca és un estri imprescindible per fer funcionar el funicular de forma segura.

scroll to top icon