Cercador de museus

Museu Frederic Marès

Col·lecció de daguerreotips

<p>Col&middot;lecci&oacute; de daguerreotips. La Sala de la Fotografia exhibeix un conjunt d&rsquo;una de les primeres t&egrave;cniques fotogr&agrave;fiques: el daguerreotip. &copy;&nbsp;Museu Frederic Mar&egrave;s. Foto: Guillem F-H</p>

Col·lecció de daguerreotips. La Sala de la Fotografia exhibeix un conjunt d’una de les primeres tècniques fotogràfiques: el daguerreotip. © Museu Frederic Marès. Foto: Guillem F-H

És una de les poques col·leccions públiques que permet resseguir l’evolució d’aquestes primeres tècniques fotogràfiques: el daguerreotip, l’ambrotip i el ferrotip. En total són 90 exemplars, i la qualitat d’alguns és extraordinària. El nom de daguerreotip prové del seu inventor, el francès Louis-Jacques Mandé Daguerre. La seva invenció va estar vigent des del 1839 fins al 1860.

scroll to top icon