Cercador de museus

Museu Episcopal de Vic

Creu processional

<p>Creu processional de Sant Joan de les Abadesses, segle XIV</p>

Creu processional de Sant Joan de les Abadesses, segle XIV

Aquesta creu processional, juntament amb la de la catedral de Girona i la de Santa Maria de Vilabertran, és un dels exemples més antics de l’orfebreria gòtica catalana. Fetes totes tres a Girona, presenten la mateixa disposició trapezoïdal amb medallons circulars de clara tradició romana i romànica de les creus de caràcter triomfal. Comparteixen una mateixa cronologia dins del primer terç del segle XIV. Hi destaca la qualitat dels esmalts, aplicats al centre de la creu i als medallons circulars.

scroll to top icon