Cercador de museus i localitats

Museu Episcopal de Vic

Pintura i escultura gòtica

Pati gòtic del Museu Episcopal de Vic

Pati gòtic del Museu Episcopal de Vic

L’art gòtic català conservat al MEV inclou obres cabdals de cadascuna de les seves etapes.

La pintura gòtica dels segles XIV i XV hi és molt ben representada: des dels inicis del gòtic lineal de principis del segle XIV, passant per l’estil italogòtic de mitjan segle XIV, fins al gòtic internacional del segle XV. El linealisme d’influència francesa és manifest en les taules de Soriguerola. El corrent italianitzant, a partir del 1330, s’evidencia en obres pictòriques vinculades als Bassa. I del primer gòtic internacional destaquen les obres de Jaume Cabrera o Joan Mates, i sobretot els magnífics retaules del convent de Santa Clara, de Lluís Borrassà, i de Guimerà, de Ramon de Mur (els millors pintors catalans de l’època), exposats en un espai que recorda el pati d’un edifici gòtic.

Pel que fa a l’escultura gòtica del segle XIV, s’hi poden veure imatges de crists i marededéus en fusta, pedra i alabastre. Cal destacar el retaule d’alabastre de Sant Joan de les Abadesses de Bernat Saulet; la marededéu de Boixadors, una de les obres mestres de l’escultura gòtica catalana d’aquesta època, i d’altres que es poden vincular a autors d’alta qualitat, com Pere Oller.

OBJECTES

<p>Mareded&eacute;u de Boixadors, 1350-1370</p>
Marededéu de Boixadors
Marededéu de Boixadors
<p>Retaule de la passi&oacute;, mort, resurrecci&oacute; i ascensi&oacute; de Jes&uacute;s, Bernat Saulet, 1341-1342</p>
Retaule de Bernat Saulet
Retaule de Bernat Saulet
<p>Retaule de Santa Clara, Llu&iacute;s Borrass&agrave;, 1414-1445</p>
Retaule de Santa Clara
Retaule de Santa Clara
scroll to top icon