Cercador de museus i localitats

Museu Episcopal de Vic. MEV

Creu processional

Creu processional de Sant Joan de les Abadesses, segle XIV. Museu Episcopal de Vic.

 

Creu processional de Sant Joan de les Abadesses, segle XIV. Museu Episcopal de Vic.

 

Aquesta creu processional, juntament amb la de la catedral de Girona i la de Santa Maria de Vilabertran, és un dels exemples més antics de l’orfebreria gòtica catalana. Fetes totes tres a Girona, presenten la mateixa disposició trapezoïdal amb medallons circulars de clara tradició romana i romànica de les creus de caràcter triomfal. Comparteixen una mateixa cronologia dins del primer terç del segle XIV. Hi destaca la qualitat dels esmalts, aplicats al centre de la creu i als medallons circulars.

scroll to top icon