Cercador de museus i localitats

Museu Episcopal de Vic. MEV

Arts de l’objecte

Sala d’orfebreria i arts del metall del Museu Episcopal de Vic.

Sala d’orfebreria i arts del metall del Museu Episcopal de Vic.

Des del principi, el MEV va incloure seccions dedicades als diferents arts i oficis industrials. La col·lecció de vidre és molt representativa de les produccions catalanes del Renaixement i barroc, sobretot del segle XVIII (almorratxes, càntirs i porrons), però també inclou exemples d’altres manufactures hispanes i europees (Bohèmia, Andalusia, Castella, Real Fábrica de la Granja). La indústria de la pell fou important a Vic durant segles; així, el museu conserva objectes de guadamassil molt significatius, com els frontals d’altar d’esglésies de la diòcesi de Vic, al costat d’enquadernacions, arquetes o fragments de revestiments de paret. La col·lecció de mobiliari està formada per diversos exemplars de lipsanoteques, arquetes i caixes des de l’alta edat mitjana fins al segle XIX. Dins el mateix marc cronològic, les col·leccions d’orfebreria, metall i forja contenen obres majoritàriament de procedència catalana que il·lustren les tipologies principals d’objectes litúrgics (creus, vasos, encensers, candelers, bacines, campanes, hostiers...). És també molt rellevant la col·lecció de numismàtica i medalles. La col·lecció d’objectes de ceràmica i rajoles inclou una gran quantitat d’exemplars de diferents estils i etapes, principalment dins l’àmbit de la corona d’Aragó (segles XIII-XIX).

OBJECTES

<p>Braser de ferro forjat, segle XIV.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Braser
Braser
<p>Creu processional de Sant Joan de les Abadesses, segle XIV.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Creu processional
Creu processional
<p>Pica baptismal de l&rsquo;esgl&eacute;sia de Santa Maria d&rsquo;Igualada, 1598.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Pica baptismal
Pica baptismal
scroll to top icon