Cercador de museus i localitats

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Romànic

Vista general de la sala d’art romànic, situada al sobreclaustre de la catedral de Solsona.

Vista general de la sala d’art romànic, situada al sobreclaustre de la catedral de Solsona.

Una part de l’exposició del romànic ocupa l’espai del sobreclaustre de la catedral, on es troben diverses obres de temàtica religiosa com una ara paleocristiana o diverses imatges de la marededéu de fusta policromada, on destaca la imatge de la Marededéu Blanca, amb una clara relació amb l’estil de la Verge del Claustre, propi del mestre Gilabert de Tolosa. També hi ha elements de l’antic claustre i catedral de Solsona, atribuïts al taller de l’escultor Gilabert, i es poden contemplar un conjunt d’objectes d’ús litúrgic (canelobres, encensers, lipsanoteques...) i altres elements (capitells, porta ferrada...) d’esglésies de la diòcesis. A més de les obres de temàtica religiosa hi destaquen elements civils, com un fris amb una escena de caça, procedent d’una casa particular, també atribuït al taller de Gilabert de Tolosa. L’exposició del romànic ocupa dos espais més de l’edifici, on destaquen les pintures murals de Sant Vicenç de Rus, els laterals d’altar de Sant Andreu de Sagàs i la reproducció volumètrica de la nau central de l’església de Sant Quirze de Pedret, on s’hi exposa un dels conjunts més importants de pintura mural preromànica i romànica del país.

OBJECTES

<p><em>Orant</em>, decoraci&oacute; mural de l&rsquo;esgl&eacute;sia de Sant Quirze de Pedret (Bergued&agrave;), final s. X - inici de l&#39;XI.&nbsp;Museu Dioces&agrave; i Comarcal de Solsona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Orant de Sant Quirze de Pedret
Orant de Sant Quirze de Pedret
<p><em>Lateral d&rsquo;altar de l&rsquo;esgl&eacute;sia de Sant Andreu de Sag&agrave;s</em> (Bergued&agrave;), &uacute;ltim quart del s. XII.&nbsp;Museu Dioces&agrave; i Comarcal de Solsona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Lateral d’altar de Sant Andreu
Lateral d’altar de Sant Andreu de Sagàs
scroll to top icon