Cercador de museus i localitats

Museu Diocesà de Tarragona

Tarragona

Les sales del museu estan situades en diversos àmbits al claustre de la Catedral de Tarragona.

Les sales del museu estan situades en diversos àmbits al claustre de la Catedral de Tarragona.

El Museu Diocesà de Tarragona, al qual s'accedeix des del claustre de la catedral, està format per quatre sales, la darrera reforma de les quals es dugué a terme el 2014. Aquests 4 espais ofereixen un recorregut cronològic, des dels romans fins al segle XVIII. Els orígens de les col·leccions es remunten a mitjans del segle XIX, tot i que el Museu es fundà el 1914 pel bisbe Antolín López Peláez acollint objectes litúrgics i obres d'art procedents del Capítol Catedralici, de parròquies de la diòcesi, de congregacions religioses i de particulars. Amb el temps les col·leccions han crescut fins a arribar a conservar uns 10.000 objectes.

Del Museu, que conserva objectes litúrgics dels segles VI-VII i talles del segles XII i XIII, en destaquen les seves col·leccions gòtiques (segles XIV-XV), especialment de pintura, escultura i orfebreria, entre les que es poden trobar obres d'autors del corrent internacional tant destacats com Bernat Martorell, Jaume Ferrer II o Lluís Borrassà entre altres. Del renaixement, el Museu exposa obres de producció local, mentre que del barroc (segle XVII i XVIII) en sobresurten les obres de Lluís i Francesc Bonifàs i Massó.

ÀMBITS

<p>La sala I del museu ocupa espais d&rsquo;&egrave;poca romana aprofitats en el segle XIII.</p>
Sala I. Antic refetor canonical
Sala I. Antic refetor canonical
<p>La sala II del museu ocupa l&rsquo;antiga capella de Corpus Christi, constru&iuml;da entre els segles XIII-XV.</p>
Sala II. Antiga capella de Corpus Christi
Sala II. Antiga capella de Corpus Christi
<p>La sala III del museu ocupa la sala capitular, on en ocasions solemnes prenen possessi&oacute; els capitulars.</p>
Sala III. Sala capitular
Sala III. Sala capitular

INFORMACIÓ

ADREÇA
TARIFES
TELÈFON
WEB
http://museu.diocesa.arquebisbattarragona.cat/
HORARIS
COM S'HI ARRIBA
EMAIL
museu.diocesa@arqtgn.cat

MAPA

scroll to top icon